Prevádzka a údržba

Sčítače pracujú samostatne, bežná údržba predstavuje iba priebežnú kontrolu stavu sčítačov niekoľko krát do roka a prípadnú výmenu batérií (zvyčajne raz za rok).  
Ponúkame však spektrum služieb, ktoré spoľahlivo zabezpečia prevádzku sčítačov nielen vtedy, keď je všetko v poriadku (niektoré z týchto služieb si môže odberateľ zabezpečiť sám, na čo ho zaškolíme): 

- záručný a pozáručný servis zariadení – oprava prípadných porúch a zistených nedostatkov;

- bežná údržba – výmena batérií, čistenie systému a senzorov, priebežná kontrola fyzického stavu a pod.;

- opravy a údržba inštalácie – opravy po vandalských útokoch alebo iných poškodeniach (dopravné nehody a pod.), po živelných pohromách (najmä povodne), po cestných prácach a pod. 

- zber údajov v dohodnutých intervaloch (v prípade, že nie je využitý GSM prenos) a ich nahratie do systému Eco-visio;

- každodenná kontrola sťahovania dát cez GSM, prvotné zhodnotenie korektnosti dát.