PYRO

Senzor sčítača PYRO sníma tepelné pole v danej lokalite a sčítač zaznamenáva zmeny tepelného poľa, vyvolané prechádzajúcou osobou. Sčítač teda počíta všetkých užívateľov, t.j. chodcov, cyklistov, inlinistov, jazdcov na koni, bežkárov bez toho, aby vedel rozlíšiť spôsob ich dopravy. Sčítač a jeho senzor sú inštalované mimo chodníka a teda sú iba ťažko objaviteľné. Inštalácia snímača si nevyžaduje porušenie povchu chodníka.

 

 

 

 

 

 

 

Sčítač Pyro sa vyrába v troch variantoch podľa dosahu 1 meter, 4 metre a 15 metrov (Pyro Zoom) a je možné ho inštalovať dvoma ma základnými spôsobmi:

1. sčítač pozostáva zo sondy (obrázok dole vľavo), ktorá je káblom spojená so sčítačom (obrázok nižšie vpravo), ktorý je inštalovaný v podzemnej  schránke alebo v stĺpiku. Sonda a sčítač teda môžu byť umiestnené osobitne, ďalej od seba.

2. Pyro Box (obrázok vpravo) – sčítač je spolu so sondou umiestnený v jednej schránke, ktorá sa montuje na stĺp, strom alebo stenu

  

 

 

Základné charakteristiky (v závislosti od konfigurácie sčítača): 

Sčítanie bez rozlíšenia druhu pohybu
Ak je treba rozlíšiť chodcov od cyklistov, je potrebné použiť kombináciu rôznych senzorov (pozri sčítač Eco-Multi) 

Možnosť určenia smeru pohybu.
Sčítač rozlišuje, ktorým smerom na chodníku sa zaznamenávaná osoba pohybuje (existuje aj variant bez rozlíšenia smerov).

Stála alebo prenosná inštalácia.
Sčítač je možné inštalovať na trvalo na jedno miesto alebo je možné prenášať ho, inštalovať ho podľa potreby (ak to priestorové danosti umožnia).

Dosah 1 až 15 metrov
Je možné si zvoliť dosah sčítača do 1 m, do 4 m a do 15 m v závislosti na účele sčítania. Snímač pritom dokáže rozlíšiť aj osoby, ktoré kráčajú vedľa seba.
Pyro s dosahom 15 metrov sa nazýva Pyro Zoom.
Šírku meraného priestoru  je možné ešte zväčšiť umiestnením dvoch senzorov na stĺpik do stredu chodníka.

 

Ďalšie charakteristiky:

Vysoká presnosť sčítania.
Presnosť sčítania je maximálne +/- 5%, to znamená, že napríklad pri prechode 300 osôb za deň sa “pomýli” najviac o 15 osôb, čo je z hľadiska typického využitia sčítača zanedbateľná odchylka.

Nepretržité sčítanie
Prechádzajúce osoby sú sčítané nepretržite, výsledky sú sčítané v 15-minútových alebo hodinových intervaloch.

Odolnosť voči vlyvom počasia
Sčítač  a sonda odolné voči prachu a vode (norma IP 68). Sčítač pracuje aj v zimných podmienkach, v daždi, v horúčave a pod.

Dlhá doba činnosť bez údržby
Batéria dodáva energiu po dobu 10 rokov, kapacita pamäte je 21 mesiacov. V prípade prenosu nameraných údajov prostredníctvom siete GSM je kapacita batérií 2 roky.

 

Príklady využitia

Sčítanie peších turistov
Sčítanie turistov na turistických chodníkoch v prírode. Využíva sa tam, kde nie je predpoklad iného spôsobu pohybu (napríklad na horskom bicykli) alebo na ňom nezáleží. Ide najmä o chránené územia (národné parky, rezervácie), rôzne prírodné atrakcie (kaňony, krasové oblasti a iné), ale aj prístupové vhodníky k zrúcaninám hradov a pod. Počet peších turistov je dôležitý pre manažment ochrany prírody a pohybu návštevníkov v nej. Snímač sa môže umiestniť do nenápadného stľpika z dreva alebo ak je to možné, tak nenápadne priamo do prostredia, napríklad pod skaly, k stromu, do skalného mužíka, do kríkov, na zábradlie mostíka a pod. Na obrázku vľavo je inštalácia v stĺpiku v Národnom parku české Švajčiarsko, vpravo je voľné umiestnenie snímača v skalnom mužíkovi na chodníku na Rysy vo Vysokých Tatrách.

   

Sčítanie chodcov (cyklistov, korčuliarov) v mestskom prostredí.
Sčítanie osôb, ktoré prejdú daným chodníkom, bez rozlíšenia spôsobu dopravy. Takáto aplikácia je vhodná tam, kde je treba zistiť celkový počet užívateľov chodníka, návštevníkov parku alebo areálu a pod., pričom nie je potrebné zisťovať, či sú to peší, cyklisti, korčuliari a pod. (ak je treba rozlíšiť druh pohybu, je nutné použiť sčítač Eco-Multi).

Na obrázku je sčítač umiestnený v stĺpiku (môže byť súčasť dodávky), ale je ho umiestniť aj nenápadnejšie, bez použitia stĺpika (napríklad skrytý na zábradlí mostíka, v bráne, v múriku pri chodníku, na strome pri chodníku a pod.).

    

Zimné podmienky
Sčítač je plne funkčný aj v zime a tak je možné ho použiť napríklad na bežkárskych tratiach alebo (ak to terén umožňuje) v skialpinistických areáloch. Aplikácia na bežkárskych trasách pomôže vyhodnotiť efektívnosť investície do ich údržby, odhadnúť prínos bežkovania pre miestnu ekonomiku, navrhnúť opatrenia pre ochranu prírody a pod. Typickým využitím pri skialpinizme je najmä návrh a vyhodnotenie regulačných opatrení v danom území. Tu sa však musí nachádzať dostatočne úzke miesto (menej ako 15 metrov), napríklad komín či medzera medzi skalami, traverz, prístupový chodník a pod.


Galéria príkladov inštalácie