ZELT

Senzor sčítača ZELT, elektromagnetická slučka, inštalovaná v povrchovej vrstve trasy alebo priamo na jej povrchu, sníma zmeny elektromagnetického poľa, vyvolané kolesami prechádzajúceho bicykla. Sčítač vyhodnocuje 13 kritérií, podľa ktorých vie okamžite určiť, že ponad slučku prešiel bicykel (a nie auto, motorka, kočík a pod.). Sčítacia jednotka je uložená v odolnej zemnej schránke mimo samotnej trasy, do 20 metrov od miesta sčítania.

Široké možnosti konfigurácie
Sčítač je možné konfigurovať  pre veľmi široké spektrum využitia – sčítanie na samostatných cyklotrasách, v cyklopruhoch, v zdieľaných pruhoch, v zastavanom území, v prírode, permanentne, dočasne, atď. Informujte sa u nás na možnosti inštalácie, konfigurované priamo podľa vašich potrieb. 

           


Základné charakteristiky (v závislosti od konfigurácie sčítača):

Možnosť určenia pohybu smeru
Vhodnou konfiguráciou slučiek je možné rozlíšiť pohyb smeru bicykla (možná je aj inštalácia bez rozlíšenia smeru).

Výborná rozlišovacia schopnosť
Sčítač dokáže dobre odlíšiť bicykle od iných dopravných prostriedkov a zaznamenáva jednotlivé bicykle aj keď prechádzajú vo väčšej skupine.  

Stála alebo prenosná inštalácia
Najčastejšou inštaláciou je trvalé  zabudovanie do povrchu trasy, ale je možná aj dočasná inštalácia nalepením slučiek na povrch trasy alebo “polostála” inštalácia, keď sa do povrchu chodníka trás na viacerých miestach zabudujú slučky a sčítač sa k nim v pravidelných intervaloch premiestňuje.

Neviditeľná inštalácia
Pri trvalej inštalácii sú slučky zabudobané v povrchu trasu a sčítač je uložený v zemnej schránke blízko trasy (do 20 m od trasy), takže celé zariadenie je de facto neviditeľné.

Inštalácia na spevnených aj nespevnených trasách
Sčítač je možné umiestniť na trasách spevnených (asfalt, dlažba) aj nespevnených  (lesné a poľné cesty a chodníky), takže sa môže používať nielen v urbánnom, ale aj v prírodnom prostredí (napríklad pre monitoring horských cyklistov).


Ďalšie charakteristiky

Vysoká presnosť sčítania
Sčítač detekuje 95% prechádzajúcich bicyklov, vrátane karbónových.

Nepretržité sčítanie
Prechádzajúce bicykle sú sčítané nepretržite, výsledky sú sčítané v 15-minútových alebo hodinových intervaloch.

Odolnosť voči vplyvom počasia
Sčítač  a sonda odolné voči prachu a vode (norma IP 68). Sčítač pracuje aj v zimných podmienkach, v daždi, v horúčave a pod.

Dlhá doba činnosti bez údržby
V závislosti na konfigurácii sčítača vydržia batérie 1 až 2 roky a kapacita pamäte je 2 roky.


Príklady využitia

Plánovanie a riadenie
Sčítanie cyklistov pre účely územného a dopravného plánovania, pri tvorbe generelov (cyklo)dopravy, priplánovaní investícií a pod. Môže ísť o sčítavanie vopred, t.j. pred samotným plánovaním alebo môže ísť o zisťovanie stavu na podobných lokalitách a pod. Na základe zistených údajov sa môže upravovať riadenie dopravy v meste, na greenways a pod., dimenzovať nová infraštruktúra trasy a pod.

Overenie návratnosti investície
Zistenie, či trasu využíva naozaj taký počet cyklistov, s akým sa počítalo pri jej budovaní, marketingu a pod. To umožňuje zdôvodnenie ďalších investícií do výstavby cyklotrás, ich propagácie a pod. 

Obhajoba záujmov bicyklovania
Sčítanie ukáže, že v danej lokalite bicykluje veľa ľudí, často oveľa viac, než ako bolo odhadované. To je dobrý argument pre “cykloaktivistov” a zástancov bicyklovania pri obhajobe záujmov bicyklovania v danej lokalite, pri propagáci cyklodopravy, cykloturistiky (vrátane MTB) a pod. 

Plánovanie iných investícií, manažment bicyklovania
Počet cyklistov na danej trase pomôže tretím osobám pri plánovaní ich investícií. Napríklad   majiteľ reštaurácie môže podľa počtu cyklistov na blízkej cyklotrase presnejšie nasmerovať svoj marketing voči cyklistom, správca siete MTB trás vie, koľko “cyklohliadok” by mal posielať do terénu a pod.

 

Príklady inštalácie