Sčítanie koní

Ide o špecifické využitie sčítača PYRO. Sčítač ani senzor sa neodlišujú od PYRO v ničom inom, iba vo výške inštalácie 2,7 metra. Senzor tak detekuje iba jazdov na koni.  

V prípade kombinácie so štandardnou výškou PYRO a so slučkami ZELT je možné rozlišovať peších, cyklistov a jazdcov na koni. Takto je možné napríklad zistiť, kto danú trasu užíva viacej – jazdci na koni, peší užívatelia alebo cyklisti? yellowfront Takýto prieskum umožní napríklad lepšie plánovanie údržby konských trás a infraštruktúry na nich, prevenciu a riešenie konfliktov a pod. 

Všetky technické a užívateľské parametre sú rovnaké ako pri sčítači PYRO