Počítanie chodcov

Sčítače chodcov sčítajú počet osôb, ktoré prešli cez danú sčítací bod. Názov “sčitač chodcov” nie je úplne presný, pretože sčítač počíta všetky osoby, bez ohľadu na to, ako sa pohybovali – peši, na bicykli či na korčuliach.  Používa sa však najmä tam, kde sa dominantne predpokladá pohyb chodcov alebo tam, kde nie je dôležité, ako sa osoba pohybovala.

Príklady počítania chodcov/osôb:
– počet turistov na turistických chodníkoch;
– počet  chodcov v uliciach alebo peších zónach;
– počet ľudí, ktorí navštívili park, ihrisko a pod.
– počet návštevníkov budovy, obchodného centra, štadióna, pamiatky, haly a pod.

Príklady využitia: 
– zisťovanie dopadov pešej turistiky na prírodné prostredie a ich eliminácia;
– návrhy opatrení pre manažment návštevníkov v chránenom území, parku, záhrade a pod.
– vyhodnotenie marketingu obchodného centra, pamiatky a pod.;
– návrhy opatrení pre údržbu a rozvoj ulíc, námestí a peších zón, resp. miest a sídiel;
– získavanie podkladov pre územné plánovanie;
– ďalšie využitie všade tak, kde je potrebné zistiť počet osôb, prechádzajúcich cez určitý bod.

Základné typy sčítačov chodcov /osôb, ktoré dodávame:
– PYRO – vhodný najmä na turistické chodníky, priechody, pasáže, vchody a pod.;
– PYRO Zoom – vhodný najmä na ulice, pešie zóny a pod.
– SLAB – vhodný na chodníky, priechody a pod.
Okrem toho je možné dodať a používať aj ďalšie odvodené typy sčítačov, určené pre špecifické použitia a podmienky. Dajte nám vedieť, ak potrebujete viac informácií o sčítaní chodcov/osôb.