Sčítače člnov

Ide o špecifické použitie sčítača PYRO. Senzor je inštalovaný na brehu vodného toku a zaznamenáva zmeny teplotného poľa, vyvolané prechádzajúcim člnom (resp. jeho posádkou). Sčítač sa inštaluje tak, že nie je z vody ani z brehu nápadný.

Inštalácia sčítača v národnom parku Müritz (Nemecko) pre zmeranie vplyvu plavidiel na migráciu rýb.

Základné parametre:

- dosah senzora (t.j. maximálna šírka vodného toku): 15 m;

- možnosť rozlíšenia smerov plavby;

- ostatné parametre ako sčítač PYRO

 

Príklady využitia:

- manažment pohybu plavidiel v rekreačných oblastiach;

- meranie dopadu plavby na prírodné prostredie (pohyb rýb, erózia brehov a pod.);

- plánovanie vodáckej infraštruktúry a i.