O združení

Občianske združenie Jantárová cesta vzniklo v roku 1998 ako pokračovanie rovnomenného programu Nadácie Ekopolis. Pôvodným cieľom programu a združenia Jantárová cesta bol rozvoj turizmu v koridore Budapesť – Banská Štiavnica – Krakov, t.j. snaha o zameranie podnikateľov v turizme a samospráv na južnom a severnom Slovensku na Budapešť a Krakov ako zdrojové trhy turizmu. 

Postupom času sa však poslanie združenie rozšírilo a dnes sa združenie zameriava na dve hlavné oblasti: 

1. rozvoj cykloturistiky na Slovensku
2. rozvoj slovenského turizmu  v chránených prírodných a kultúrnych územiach

Združenie dosahuje tieto svoje ciele dvoma základnými spôsobmi:

- konzultačnou a podpornou činnosťou iným subjektom;
- vlastnou praktickou činnosťou (cestovná agentúra, distribúcia sčítačov cyklistov a peších). 

V súčasnej dobe je preto združenie zapojené do nasledovných aktivít: 

- certifikácia turistických služieb Vitajte, cyklisti! 

- cestovná agentúra

- distribúcia sčítačov Eco-Counter - priamo a aj prostredníctvom s.r.o. Jantárová cesta, v ktorej sme jediným spoločníkom 

- cykloturististické produkty TopBicycle;

- konzultačná expertná činnosť v turizme a cykloturizme;

- manažment projektov v turizme a cykloturizme.