Kontakt

Jantárová cesta, občianske združenie, cestovná agentúra
Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica

Riaditeľ združenia: Ján Roháč

Telefón: 0905 240137
E-mail: rohac@stonline.sk
Skype: jrohac

IČO: 31922562
DIČ: 2021701704

Združenie je registrované pre platby v zmysle  §7a zákona 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (pre dodanie alebo príjem služby od platcu DPH v krajine EÚ) a výhradne pre tieto účely má pridelené IČ DPH: SK2021701704. 

Združenie je zaregistrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-13857. 

Živnostenský list: OÚ Banská Štiavnica, Č.121-2003/05534/00001/Pá, č. živn. registra: 602-2303