Expertná činnosť

V združení Jantárová cesta sa dlhodobo, už takmer 15 rokov, venujeme rôznym aspektom trvalo udržateľného turizmu a snažíme sa zistiť, do akej miery je vlastne “trvalá udržateľnosť” v turizme možná. Zameriavame sa na dve hlavné oblasti, ktorými sú cykloturistika a turizmus v chránených oblastiach, ale zaoberáme sa aj ďalšími aspektami,  napr. kultúrnym turizmom, certifikačnými systémami, sociálnym turizmom a ďalšími.
Naši experti pracovali na mnohých projektoch na Slovensku aj  v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Kirgizsko). Popri “teoretickej” činnosti máme vďaka našej cestovnej agentúre aj bohatú prax, takže pri našej expertnej a konzultačnej činnosti sa vieme držať pri zemi a nepracovať “spoza zeleného stola”.