Rozvoj cykloturistiky

V rozvoji cykloturistiky na Slovensku sa angažujeme dlhodobo. Či už v rámci združenia Jantárová cesta alebo materskej Nadácie Ekopolis sa venujeme nasledovným aktivitám a programom:

Vitajte, cyklisti!
Certifikácia  turistických služieb (ubytovanie, stravovanie, turistické ciele…) tak, aby boli priateľské k cykloturistom. Pre Nadáciu Ekopolis zabezpečujeme najmä komerčnú stránku tohto programu. Všetko podstatné sa dozviete na stránke www.vitajtecyklisti.sk.

Greenways
Rôzne aktivity na podporu budovania cyklotrás na Slovensku, ide najmä o značenie a úpravy cyklistických a cykloturistických, propagačné akcie a popularizácia bicyklovania a i. Základné informácie sa dozviete na stránke www.greenways.sk.

Advokácia bicyklovania na Slovensku
Snažíme sa presadzovať rozvoj bicyklovania do príslušných verejných dokumentov, stratégií, operačných programov,  koncepcií a pod. (v roku 2012 napríklad pozičný dokument o cyklistike a cykloturistike pre programovanie európskych fondov, presadenie podpory cyklodopravy do programového vyhlásenia vlády a i.).

Plány mobility
Snažíme sa na Slovensku presadzovať využívanie inej, ako individuálnej osobnej dopravy pri dochádzaní do zamestnania, do školy, na nákupy, za zábavou a pod. a to aj prostredníctvom tzv. plánov mobility pre firmy alebo sídla.

EuroVelo 13 Cesta  Železnej opony
Pomáhame rozvíjať slovenský úsek tejto novej a najdlhšej cykloturistickej trasy, vedúcej naprieč celou Európou. Podieľali sme sa na upresnení trasy na Slovensku, jej inventarizácii, zostavení akčného plánu jej rozvoja, propagácii a i. V najbližšom období sa zameriavame najmä na vytvorenie cykloturistických produktov pozdĺž trasy.  Viac sa dozviete na osobitnej stránke.

Automatické sčítače bicyklov
Sme výhradným distribútorom automatických sčítačov bicyklov EcoCounters. Pomáhajú kvantifikovať počty cyklistov v mestách a v prírode, čo je využiteľné v mnohých smeroch. Viac sa dozviete na osobitnej stránke. Sčítače nielen dodávame a inštalujeme, ale zabezpečujeme aj kvalitné spracovanie nameraných údajov či už na ad hoc alebo systematickej (projektovej) báze.