TUBES

Sčítače TUBES sú veľmi vhodné na dočasné sčítanie bicyklov v rôznych druhoch premávky, od samostatných cyklotrás až po nerozlišenú dopravu. Sčítač registruje zmeny tlaku , vyvolané prejazdom vozidla v dvoch trubičkách, ktoré sú rovnobežne uložené na povrchu trasy priečne na smer jazdy a vďaka použitým algorytmom zaznamená iba prejazd bicyklov.

 

Základné charakteristiky

Určenie smeru pohybu
Sčítač spoľahlivo určí  a zaznamená smer pohybu bicykla

Vysoká rozlišovacia schopnosť a presnosť
Senzor dokáže spoľahlivo zaznamenať aj bicykle, idúce v skupine, vedľa seba alebo tesne za sebou a odlíši bicykel od iného vozidla (auto, motorka, autobus a pod.).
Presnosť sčítania je až +/-  3%.

Veľmi rýchla a jednoduchá inštalácia
Inštalovanie sčítača je jednoduché, rýchle a nevyžaduje žiadny zásah do povrchu trasy.

Opakované a rýchle použitie sčítača
Sčítač je možné rýchlo demontovať, preniesť na iné miesto, rýchlo opäť inštalovať a rýchlo opäť inicializovať.

Dlhá doba činnosti bez údržby
Batéria vydrží až 10 rokov

 

Príklady použitia

Sčítače TUBES sa používajú na tie isté účely, ako sčítače ZELT. Hlavný rozdiel je v jednoduchosti, rýchlosti a mobilnosti inštalácie, takže sú výhodné vtedy, keď je potrebné rýchlo sčítať cyklistov na viacerých miestach, nie je možné narušiť povrch trasy, premávka neumožňuje dlhšie zastavenie premávky a pod.

 

Príklady inštalácie

     

protective box of tubes