Počítanie cyklistov

Sčítače na počítanie cyklistov zaznamenávajú prechod cyklistov (resp. bicyklov) cez daný merací bod, podľa konfigurácie buď s rozlíšením smeru ich pohybu alebo bez rozlíšenia. Vďaka princípu a pokročilej konštrukcii snímačov sa zaznamenávajú iba bicykle a nie autá, chodci a i. a zaznamenávajú sa aj bicykle karbónovým rámom. 

Príklady počítania cyklistov:
- počet cyklistov, ktorí využívajú cyklistický chodník alebo cyklopruh, určený na cyklistickú dopravu v mestách;
- počet cyklistov, jazdiacich po prírodných MTB cyklotrasách (cykloturistické cross-country trasy, downhill, bikeparky a pod.; 
– počet cyklistov, ktorí využívajú rekreačné cyklotrasy (hrádze, greenways, staré železničné trate a pod.);
– počet cyklistov, využívajúcich cykloparkoviská  a pod. 

Príklady využitia:
– zmeranie efektivity investície do výstavby cyklotrasy, cyklochodníka či cyklopruhu;
– meranie efektivity marketingu cykloturistiky a cyklodopravy;
– manažment dopravy, meranie dopravných tokov a pod., návrhy opatrení na optimalizáciu cyklistickej dopravy;
- meranie dopadov bicyklovania na životné a prírodné prostredie;
- územné, dopravné a stavebné plánovanie;
- propagácia a marketing bicyklovania, cykldopravy a cykloturistiky; 

Základné typy sčítačov cyklistov, ktoré dodávame:
– ZELT – elektromagnetické slučky, uložené v/na povrchu chodníka, merajú a registrujú zmeny elektromagnetického poľa, spôsobené prchádzajúcim bicyklom;
- TUBES – registrácia zmien tlaku v pneumatických trubičkách, dočasne uložených na povrchu chodníka.
Okrem toho je možné dodať a používať aj ďalšie odvodené typy sčítačov, určené pre špecifické použitia a podmienky. Dajte nám vedieť, ak potrebujete viac informácií o sčítaní cyklistov.