Sčítače áut

Sčítač detekuje slučkami, uloženými vo vozovke, zmeny elektromagnetického poľa, vyvolané prejazdom auta. Ide o ten istý princíp, ako pri sčítači ZELT pre sčítanie bicyklov, avšak jeho parametre a konštrukcia sú iné, aby detekoval autá a nie bicykle. Slučky sú zapojené do sčítacej jednotky s batériou a GSM modemom, ktorá je umiestnená mimo vozovky pod povrchom. 

ZELTcars     ZELT inductive loops for vehicles

Základné parametre:

- šírka vozovky, merateľná jedným sčítačom: 6 m (v prípade širšej vozovky je potrebných viac sčítačov);

- možnosť rozlíšenia smeru jazdy vozidla;

- kapacita batérie a kapacity pamäte: 1 rok, možnosť pripojenia na elektrickú sieť;

- presnosť: 5%; motocykle nie sú detekované;

- odolnosť voči vplyvom počasia a ďalším vonkajším faktorom (IP 68)

- teplotný rozsah: -20°C až 60°C. 

 

Príklady použitia:

- počítanie vozidiel na asfaltových aj spevnených prírodných cestách;

- počítanie vozidiel na  parkoviskách, vjazdoch do areálov a pod.