GSM prenos dát

Namerané údaje je potrebné zo sčítača preniesť do online platformy Eco-visio. Je možné to robiť ručne prostredníctvom notebooku s bluetooth a s program Eco-link, ale to môže byť náročné pri väčšom počte sčítačov a/alebo pri ich nedostupnosti (napríklad v obtiažnom teréne, v horách a pod.). GSM prenos dát predstavuje oveľa efektívnejšiu formu. 
Pri GSM prenose sa namerané údaje každých 24 hodín (zvyčajne o 2.00 hod v noci) mobilnou GSM sieťou posielajú na centrálny server, ktorý ich  nahrá do platformy Eco-visio. Tento spôsob je síce zdanlivo drahší, ako ručný zber údajov prostredníctvom Eco-link, ale má nesporné výhody
– na stiahnutie nameraných údajov nevyžaduje osobnú prítomnosť obsluhy na mieste sčítania, čo je obvzlášť výhodné v horskom prostredí a/alebo pri väčšom počte sčítačov, kedy by náklady na obskuhu a jeho dopravu zrejme presiahli náklady na GSM prenos;
– nové dáta  sa zobrazujú do 24 hodín od ich získania a sú k dispozícii každé ráno a nie iba vtedy, keď ich obsluha stiahne ručne zo sčítača (napr. raz za mesiac);
– prípadná porucha či výpadok je známy do 24 hodín, čo umožňuje okamžitý servisný zásah a zabráni strate sčítacích dní, ktoré uplynú od poruchy až po jej zistenie obsluhou pri ručnom sťahovaní nameraných údajov.
- súčasťou GSM prenosu sú SMS upozornenia na niektoré kritické stavy sčítača (žiadne namerané údaje, žiadny GSM prenos, veľký rozptyl údajov, prekročené stanové maximum).

GSM prenos je teda výhodný až nevyhnutný v podmienkach:
– ak sú meracie body v ťažšie prístupných miestach;
– ak je potrebné denné alebo týždenné vyhodnocovanie údajov; resp. ak odberateľ nie je schopný zabezpečiť ručný zber údajov v požadovanej frekvencii;
– ak sú meracie body rozmiestnené na veľkom území;
– ak odberateľ nemá dostatočnú ľudskú a/alebo finančnú kapacitu na zabezpečenie osobnej obsluhy sčítačov ako takej. 

GSM prenos nevyžaduje zo strany odberateľa  žiadnu aktivitu, všetky formálne náležitosti s GSM operátorom rieši dodávateľ, sčítač je už dodaný s GSM modemom so SIM kartou a anténou a jeho činnosť je naprogramovaná vopred.  Odberateľ je povinný iba uhradiť ročný poplatok za GSM prenos. 

Samozrejme, že pri voľbe GSM prenosu je potrebné vedieť, či je na danom sčítacom mieste GSM signál ľubovoľného z mobilných operátorov. V zásade to už dnes na Slovensku nepredstavuje problém, ale treba si to vopred overiť najmä na hrebeňoch hôr, v horských dolinách, v kaňonoch, v úzkych mestských uličkách  a pod. 

Eco-combo a GSM modem

GSM modem je tvarovo kompatibilný so sčítacou jednotkou a z batériami. Je z odolného materiálu a jeho odolný voči vplyvu počasia, spĺňa normu IP 68.