Eko-link

Program Eco-link sa inštaluje do notebooku alebo netbooku a slúži na ovládanie sčítača a na “ručné” sťahovanie nameraných údajov. Program je dodávaný spolu so sčítačom a bez neho nie je možné sčítač oživiť a robiť na ňom údržbu. Ovládanie programu je intuitívne a zvládne ho aj technicky neznalý užívateľ. Testovanie sčítača s ním môže robiť aj jedna osoba, pretože program má potrebné zvukové signalizácie. Program vyžaduje notebook alebo netbook s MS Windows a bluetooth. Dosah bluetooth vysielača sčítača je cca 6 metrov.

Obsluha sčítača
Sčítač je potrebné pri inštalácii inicializivať a testovať, v prípade pripojenia ďalších senzorov resetovať a pod. Na všetky tieto činnosti, spojené s obsluhou a údržbou sčítača, slúži práve program Eco-link.  

Sťahovanie nameraných údajov
V prípade, že sčítač neposiela namerané údaje prostredníctvom GSM mobilnej siete (napríklad keď nie je kúpený GSM prenos dát alebo v miestach, kde nie je GSM signál), je potrebné priamo na mieste sťahovať namerané údaje  do počítača. Program Eco-link to umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom a stiahnuté údaje je potom možné prostredníctvom internetu odoslať do online platformy Eco-visio na ďalšie spracovanie a zobrazenie.
Aj keď sťahovanie nameraných údajov pomocou Eco-link je lacnejšie ako ich GSM prenos, má oproti GSM prenosu niekoľko nevýhod, vyplývajúcich z potreby osobnej prítomnosti operátora na mieste merania:  
- vyžaduje čas a náklady, čo môže byť kritické ak je treba zbierať údaje z viacerých sčítačov, v horách a pod. a v konečnom dôsledku to môže byť drahšie ako GSM prenos;
- nové dáta za uplynulé obdobie je možné zobraziť iba vtedy, keď sa stiahnu (napríklad raz za mesiac) a nie každých 24 hodín;
- v prípade poruchy sčítača sa o tom obsluha dozvie až pri osobnej kontrole a nie do 24 hodín.

Základné zobrazenie a kontrola nameraných údajov
Aj keď program Eco-link nie je primárne určený na prezentáciu a spracovanie nameraných údajov, stiahnutých zo sčítača, je možné si ich pre kontrolu zobraziť v dvoch tabuľkových formách (detailný a prehľadný mód).

Oživovanie sčítača Eco-multi programom Eco-link v netbooku s bluetooth.