Počítanie chodcov a cyklistov

Súčasné počítanie chodcov a cyklistov predstavuje najkomplexnejšie využitie sčítačov. Sčítač osobitne zaznamenáva prechod cyklistov a chodcov cez merací bod a smer ich pohybu. 

Príklady počítania chodcov a cyklistov:
- počet chodcov a cyklistov na zdieľaných chodníkoch v mestách, parkoch a na rekreačných trasách;
- počet chodcov a bikerov na turistických chodníkoch;
- počet chodcov a cyklistov, ktorí využívajú nejakú infraštruktúru (napr. mosty a lávky, prievozy a pod.);

Príklady využitia:
- zmeranie efektivity prostriedkov, použitých na výstavbu zdieľaných chodníkov a infraštruktúry;
- zmeranie dopadov jednotlivých spôsobov dopravy na prírodu;
- prevencia a manažment konfliktov;
- propagácia a marketing nových trás, bicyklovania, turistikx a pod.

Základný typ sčítača, ktorý dodávame:
- Eco-MULTI – kombinácia snímačov ZELT a PYRO na jednom mieste a s jednou sčítacou jednotkou.
Okrem toho je možné dodať a používať aj ďalšie odvodené typy sčítačov, určené pre špecifické použitia a podmienky. Dajte nám vedieť, ak potrebujete viac informácií o sčítaní cyklistov.