Túry divočinou

Pozývame vás do najpôvodnejších častí slovenskej prírody! Naše túry divočinou vás zavedú tam, kde by ste sa bez nás nedostali – do slovenskej divočiny a pralesov.

Sledujte nás na facebooku a neujde vám nič z našich noviniek a aktuálnej ponuky. 

Čím sa naše túry divočinou odlišujú od bežných túr?

Túry divočinou sú sprevádzané túry rôznej náročnosti a rôznej dĺžky, od poldenných vychádzok až po viacdňové akcie,  v hlbokých dolinách a vysokých horách. Od oybčajných túr sa naše túry divočinou odlišujú dvoma hlavnými znakmi:

  • Túry divočinou sa nedržia iba značených turistických trás a to ani v národných parkoch a rezerváciách. Trasy sú vedené tak, aby ste videli to najvzácnejšie z danej lokality, pralesa či rezervácie a to nezávisle na to, či tam vedie značený chodník alebo nie. Samozrejme, že aj mimo značených trás sa pritom pohybujeme legálne a ochrana prírody je našou prioritou.
  • Túry divočinou sú sprevádzané najpovolanejšími sprievodcami, ktorí o lese, prírode a jej ochrane vedia veľa a vedia to nielen zrozumiteľne vysvetliť, ale aj na mieste názorne ukázať. Pomaly s nimi prenikáte hlbokými pralesmi a sprievodcovia  vám ukážu javy a fenomény, ktoré by ste si inak nevšimli, ba dokonca by ste ich nemali šancu vidieť.

Túry sú určené pre skupiny maximálne 10 osôb.

Lokality

Naši sprievodcovia vás zavedú najmä do divokých zákutí a pralesov národných parkov a chránených krajinných oblastí  vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v Malej a Veľkej Fatre, na Poľane, na Muránskej planine, v Štiavnických vrchoch, v Poloninách a vo Vihorlate. Presný itinerár tej-ktorej túry s vami dohodneme na základe vašich záujmov a schopností a podľa sezónnej dostupnosti tej ktorej lokality.

Pozrite si zoznam oblastí a príklady túr.

Náročnosť a vybavenie

Túry do divočiny sú určené najmä pre skúsených turistov, ktorí sú schopní pohybovať sa celý deň v náročnom prírodnom prostredí a to aj mimo chodníkov, v strmých svahoch, v sutinách, v husto zarastenom lese, za mokra a dažďa i za letných horúčav. Pre naše túry musíte byť preto vybavení kvalitnou pevnou obuvou a oblečením do dažďa a vetra, odolným voči vplyvom prostredia. Musíte byť pripravení na riešenie rôznych nečakaných situácií, ktoré môžu nastať (napr. nepriazeň počasia, zmeny trasy, stretnutie s divou zverou a pod.). Samozrejmosťou je ruksak, vhodné sú aj turistické palice, čelovka. Svoju výbavu, dennú stravu a nápoje si budete niesť sami, ako je bežné na akejkoľvek inej túre.
Výhodou je, ak ste schopní nocovať vonku, pod širákom a máte na to vybavenie – zvyšuje to akčný rádius.
Na požiadanie pripravíme aj menej náročné vychádzky.

Ubytovanie a stravovanie

Na túrach sa nocuje najmä v lesníckych, poľovníckych a ochranárskych chatách. Mnohé z nich síce nemajú elektrinu či pohodlné toalety, ale ponúkajú o to intenzívnejší a krajší zážitok z prírody – a o ten nám predovšetkým ide. Osobitným zážitkom môže byť nocovanie „pod širákom“, teda v lone prírody.
Itinerár túr vieme prípadne prispôsobiť aj ubytovaniu, ktoré si vyberiete sami – penzióny, priváty, kempingy a pod. v blízkosti lokalít, v ktorých sa budete pohybovať.

Stravovanie si budete obyčajne pripravovať sami spolu s našim sprievodcom. Väčšina chát má vybavenú kuchyňu a jednoduché raňajky a večere, pripravené na takejto chate, sú oveľa lepšie, ako tie najdrahšie špeciality vo vychytených podnikoch. Obedy si ponesiete na chrbáte a vychutnáte si ich uprostred prírody, veď prístrešku vysoko v horách či posedeniu na okraji lúky sa nevyrovná žiadna reštaurácia.
Na požiadanie môžeme zabezpečiť aj plnú prípravu a vynesenie stravy.

Sezóna: Túry divočinou organizujeme najmä počas bežnej turistickej sezóny od jari do jesene, ale môžeme vás sprevádzať aj v zime, ak si na to trúfate :-) .
Nemáme pevne stanovené termíny ani dĺžky, vždy sa s vami konkrétne dohodneme.

Doprava: Preferujeme peší pohyb, autá využívame čo najmenej a to najmä na dopravu do/z ubytovacích zariadení a výnimočne ráno a večer na dopravu na východzie alebo cieľové miesta túr, vždy s potrebnými povoleniami. Tam, kde nevedú spevnené cesty, nejazdíme vôbec a v hlbokých lesoch sa pohybujeme zásadne peši.

Legálnosť: Na túrach sa aj v rezerváciách a národných parkoch pohybujeme aj mimo značených turistických chodníkov, v národných parkoch niekedy nocujeme v prírode a na tieto aktivity máme všetky potrebné povolenia od orgánu ochrany prírody. Je možné, že správa príslušnej chránenej oblasti nám pridelí strážcu ochrany prírody, ktorý nás bude sprevádzať.

Ochrana prírody je pre nás najvyššou prioritou a tomu prispôsobujeme všetky aktivity na túre, od spôsobu dopravy cez pravidlá pohybu až po znášanie odpadkov. Ochrane prírody tiež prispôsobujeme trasy našich túr, vyhýbame sa lokalitám, kde by prítomnosť človeka rušila vzácne druhy živočíchov v čase hniezdenia a výchovy mláďat, neukazujeme klientom hniezdiská dravých vtákov, nie je naším cieľom vidieť medvede. Po divočine sa budeme pohybovať tak, aby sme čo najviac toho videli a zažili, ale zároveň čo najmenej rušili. Je možné, že z dôvodov ochrany prírody budú niektoré trasy zmenené.

Cena: Aj keď ide o neziskovú aktivitu, ktorú nerobíme na to, aby sme mali zisk, tak je potrebné uhradiť niektoré náklady, s túrami spojené. Cena našich túr veľmi silno závisí od itinerára a programu, ako aj logistického zabezpečenia a preto nie je možné ju stanoviť vopred. V cene sú nevyhnutné organizačné náklady. Podľa itinerára môže byť v cene zahrnuté ubytovanie, stravovanie, doprava, vynášky a pod.

Pozrite si modelový cenník túr.

Informácie: Jano na info@turydivocinou.sk a 0905 240137