Referencie

Odborný tým, ktorý na Slovensku ponúka monitoring cyklistov a peších prostredníctvom združenia Jantárová cesta,  je zložený z odborníkov z  Partnerství o.p.s. Brno, Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica a Nadácie Ekopolis a realizoval nasledovné projekty:

Národný park Slovenský raj (zápožička sčítača)
Sčítanie turistov v rokline Suchá Belá

Košický samosprávny kraj
Sčítače cyklistov v okolí Košíc a v Slovenskom raji

Žilinský samosprávny kraj
Sčítač cyklistov na cyklotrase popri Váhu.
Sčítače peších v parku Budatínskeho zámku.

CHKO Vihorlat
Sčítač peších a cyklistov na Morskom oku.

Národný park Malá Fatra
Sčítače turistov na rôznych miestach parku.

CHKO Horná Orava
Sčítače turistov v oblasti Babej Hory a Oravíc

Bratislava Tourist Board
Sčítače cyklistov na Viedenskej ceste a na hraničnom priechode Berg

Bratislava Region Tourism
Sčítač cyklistov a peších na Cyklomoste slobody.

Dodávka a inštalácia sčítačov v Žiline
Objednávateľ:  Mesto Žilina

Realizácia: 10/2012


Mesto Žilina tri sčítače cyklistov na dôležitých prístupových trasách do mesta. Namerané údaje budú použité pre  ďalšie plánovanie rozvoja cyklistickej infraštruktúry v meste a na overenie efektívnosti niektorých rozvojových opatrení. 

Monitoring návštevnosti Krkonošského národného parku
Objednávateľ:   Správa Krkonošského národného parku (KRNAP)
Realizácia:        09/2011 – 05/2013

Monitoring návštevnosti národného parku, zahŕňajúci inštaláciu, správu systému a spracovanie údajov. Na lokalitách, najmä na hlavných prístupových trasách do I. zóny (napríklad v okolí Snežky, Labskej boudy a i.) bolo inštalovaných 27 sčítačov, ktoré monitorujú počty peších turistov, cyklistov a automobilov.

Monitoring návštevnosti cyklocesty Bečva
Objednávateľ: Združenie Valašsko-Horní Vsacko

Realizácia: 06/2011

Združenie obcí dlhodobo investuje do bezpečnej cyklocesty pozdĺž rieky Bečva, ktorá má slúžiť aj cykloturistom a návštevníkom, ako aj miestnym obyvateľom na dopravu. Keďže trasa je hojne využívaná a je potrebné sledovať efektivitu investície, sú tu inštalované dva sčítače, ktoré monitorujú počet užívateľom cyklocesty pri Veľkých Karloviciach a pri Vsetíne.

Monitoring návštevnosti cyklocesty pozdĺž Baťovho kanálu
Objednávateľ:   Združenie obcí pre rozvoj Baťovho kanálu a vodnej cesty na rieke Morave

Realizácia:        06/2010

Baťov kanál je jedným z najoblúbenejších a najznámejších turistických cieľov východnej Moravy. Pozdĺž jeho brehov vedie od roku 2010 cyklocesta z Kromeříža až do Hodonína v celkovej dĺžke 80 km. Združenie obcí na tejto trase inštalovalo sčítač na monitoring cyklistov, in-line korčuliarov a peších turistov, aby mohlo vyhodnotiť investíciu a plánovať ďalší rozvoj trasy.

Monitoring návštevnosti Národného parku Podyjí
Objednávateľ:   Správa Národného parku Podyjí

Realizácia:        12/2009

Správa národného parku kúpila 15 sčítačov na monitoring peších a cyklistov na území parku. Sčítače sú umiestnené na významných a atraktívnych trasách (napr. Hardegská lávka, prístupová cesta k známej vinici Šobes, trasy v okolí Sealsfieldovho kameňa). Monitoring umožňuje lepší manažment pohybu návštevníkov v národnom parku.

Monitoring návštevnosti cyklotrás Juhomoravského kraja
Objednávateľ:   Juhomoravský kraj

Realizácia :       09/2009 –  10/2011

Juhomoravský kraj využíva sčítače na monitoring významných cyklotrás. Niekoľko snímačov sa postupne premiestňuje na významných trasách v trojročnom cykle (po troch rokoch sa sčítače inštalujú vždy na rovnaké miesto), aby bolo možné efektívne sledovať nárast počtu užívateľov trás. Juhomoravský kraj týmto spôsobom vyhodnocuje efektivitu marketingu a investícií do cyklotrás.

Komplexný monitoring návštěvnosti Národného parku České Švýcarsko
Objednávateľ:   Správa Národného parku České Švýcarsko

Realizácia :       07/2008 – 12/2010

Na území národného parku bolo inštalovaných 15 sčítačov na frekventovaných turistických chodníkoch, cezhraničných prechodoch a v 1. zóne parku. Správa národného parku na základe nameraných údajov realizuje opatrenia na ochranu prírody a manažment návštevníkov.

Monitoring návštevnosti Tatranského národného parku
Realizácia: 05 – 11 / 2008


Cieľom projektu bolo overenie možnosti použitia sčítačov vo vysokohorskom prostredí a získanie údajov o využívaní niektorých chodníkov v TANAP. Správa TANAP využila výsledky na manažment návštevníkov a na realizáciu niektorých opatrení ochrany prírody.